It is currently Fri Aug 18, 2017 7:42 pm

Najlepsza telekardiologia w polsce

Penggemar billiard gabung disini.
 
Posts: 1
Joined: Mon Jun 12, 2017 11:25 pm

Najlepsza telekardiologia w polsce

Post by Darell » Mon Jun 12, 2017 11:27 pm

Outsourcing, czyli korzystanie z propozycji zewnętrznych usługodawców na sprawy naszej działalności, coraz częściej wykorzystywany jest więcej na polskim rynku medycznym. Z kilku lat z powodzeniem zbiera się w radiologii do dalekiego opisu obrazów. Mają z niego zarówno małe, jak i mocne wartości medyczne. Na czym polega teleradiologia ? I jakie pomoce może dać dla Twojego gabinetu radiologia?

Nowoczesne metody informatyczne, digitalizacja badań obrazowych, opracowanie uniwersalnych standardów danych obrazowych oraz powszechny wstęp do Internetu, pozwoliły na przygotowanie systemów teleradiologicznych. Rozwiązania te pozwolą na przesyłanie, gromadzenie i zdalny opis obrazów diagnostycznych wytworzonych w pozycjach medycznych całego świata.

Jak działa teleradiologia ?

Podstawowy schemat systemu teleradiologicznego obejmuje centralną jednostkę zwykle określaną jako centrum opisowe oraz placówki medyczne podłączone do budowy. Szpitale lub przychodnie czerpiące z oprogramowania teleradiologicznego mają dostęp do organizmu, w jakim potrafią załączać wykonane obrazy diagnostyczne oraz zarządzać lub robić opisy. Z zmiany zadaniem centrum opisowego jest zarządzanie obrazami i raportami oraz przyporządkowanie ich do lekarzy dokonujących analizy. Duzi ono rolę swoistego pośrednika i „centrum dowodzenia” wśród podłączonych do budowie jednostek.

W działalności robi to następująco – placówka wykonuje cyfrowe obrazy diagnostyczne i kładzie je do organizmu teleradiologicznego ze wskazaniem, jak dobre jest przygotowanie jego analizy. Obraz siecią komputerową trafia do centrum opisowego, które decyduje pojawiającymi się działaniami i szereguje je do dużych lekarzy. W kolejnym wariancie w głównej jednostce pracownicy są wyspecjalizowani radiolodzy, którzy na bieżąco dokonują opisów napływających obrazów. Z miastem zarządzania wizerunki są dostarczane do placówek medycznych z budowie radiologicznej, które posiadają wolnymi zasobami specjalistów również są w stanie dokonać praktyki w sposobie określonym przez firmę zlecającą. www

Jakie pomocy może spowodować małym, a które dużym placówkom?

Do budów radiologicznej mogą stanowić podłączone placówki wszelkiego typu: szpitale, kliniki, centra medyczne, duże przychodnie, ale te małe gabinety i jednoosobowe praktyki lekarskie. Z urządzenia, jakim jest zdalny opis obrazów radiologicznych, może posiadać każdy, kto ma zapotrzebowanie na taką usługę.

Dla młodszych placówek medycznych mienie z sieci radiologicznej to ogromne oszczędności, i dodatkowo duże korzyści. Są określony dojazd do szerokiej jakości specjalistów radiologów z wszelkiej Polski, a niekiedy także spoza jej granic. Nie potrzebują odkładać na opisy przez wiele dni lub tygodni, tylko otrzymują spożywa w sposobie przydatnym w stylu (np. na cito, pilne). Lekarz z działu radiologii to koniec wąska grupa lekarzy również stanowi bogate zapotrzebowanie na ich usługi. Ponadto – duże oszczędności wychodzą z faktu, że dysponując cyfrowym sprzętem i podłączeniem do budów teleradiologicznej, mniejsze placówki nie muszą brać na określone lekarzy radiologów. Dla placówek wykonujących małą ilość obrazów diagnostycznych to znacznie korzystne rozwiązanie.

Z zmiany większe placówki mogą udostępnić swoje zasoby, jakich w służy nie wykorzystują, na proste wewnętrzne potrzeby. Szpitale lub kliniki zwykle zatrudniają lekarzy radiologów, którzy (podłączeni do budowy teleradiologicznej) mogą działać analizy obrazów zleconych przez inne placówki. Z tamtej strony – są nadzieję zdalnych konsultacji z szerokiej wartości specjalistami spoza jednostki, których informacja oraz sprawdzenie potrafią stanowić pozytywne przy analizie skomplikowanych przypadków.Return to Billiard

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest